Justering av Markagrensa

Som varslet skal Markagrensa nå justeres og tilpasses, slik at den ikke lager unaturlige skiller av tomter og lignende. I det store er denne justeringen ikke særlig problemattisk, sett fra NOA sitt synspunkt. Allikevel er det enkelte tilfeller som ikke ligner på justeringer. Ett av disse er Lahaugmoen skytebane i Skedsmo kommune.

Regjeringen ønsket å gjennomgå Markagrensa, og fremmet i 5.9.15 sitt første forslag til justering av Markagrensa. Dette skulle kun omfatt mindre justeringer som skulle være ukontroversielle. På sikt vil Regjeringen fremme enda et forslag der større områder som krever reguleringsplan vil bli foreslått. To av omrpdene som er foreslått i justeringsforslaget av 5.9 omfatter større områder. Det en er ved Ila landsfengsel, der området foreslåes omregulert til gravlund mellom Dælimosen og Østernvannveien. Det andre området er Lahaugmoen i Skedsmo kommune. Området skal brukes til skytebane. Dette mener Naturvernforbundet i Oslo og Akershus strider mot intensjonen i Markaloven. Det har også vakt store protester blant lokalbefolkningen. De mener at hele Gjelleråsmarka og så mye som 30 000 innbyggere som bor i omkringliggende områder vil bli skadelidene dersom skytebanene blir samlet på Lahaugmoen. 

NOA i samarbeid med Naturvernforbundet i Skedsmo og i Nittedal ønsker ikke denne forringelsen av Gjelleråsmarka, og ber kommunene tilbakejustere forslaget fra Regjeringen.