Kan friluftsliv redde folkehelsa?

Kan friluftsliv redde folkehelsa?

Hva viser nyere dokumentasjon av friluftslivets virkninger på fysisk og mental helse? Vurdering av ulike typer fysisk aktivitet, utviklingstrekk og trender, og hvilken rolle fysisk aktivitet samlet sett kan bety for befolkningen i fremtiden.

Innleder: Gunnar Breivik ved Idrettshøgskolen

Les om Breivik og hans artikler Er nordmenn late av natur? og Telemarkkjøring er for menn i overklassen