Kartleggingskurs med Redd gammelskogen – FULLTEGNET

Årets kartleggingskurs med Redd gammelskogen vil bli holdt i Spålen-Katnosa naturreservat helgen 17-19.september. I løpet av dette kurset vil du først få en teoretisk innføring i naturvern, skogøkologi og artsettemmelse av sopp og lav knyttet til barskog. Lørdag og søndag blir det feltarbeid i Spålen-Katnosa naturreservat, med Finnerudseter som base. I løpet av feltarbeidet vil du bli kjent med det underlige og sjeldne artsmangfoldet som finnes i gammelskogen. Hytta, som ligger midt i naturreservatet, mangler innlagt vann og strøm. Mat lages på gassovn. Det er kun åtte sengeplasser så vi anbefaler å ta med telt eller hengekøye.

 

Program:

Fredag 18:00-20:00 – Teorikveld i Naturvernforbundets lokaler på Søndre Sandås.

Lørdag 9:00 – Felles avgang fra Oslo til Finnerudseter.

Lørdag og Søndag 10:00-17:00 – Feltarbeid.

 

Dette kurset er fulltegnet, men hvis du melder din interesse til noa@noa.no setter vi deg på venteliste, og du vil få informasjon om senere kurs.