KLIMAKUR 2030. Høring vedr. foreslåtte tiltak for utslippsreduksjon av klimagasser i skog.

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) ønsker å fremme følgende innspill til høringen om Klimakur 2030. Vi begrenser innspillet til de delene av forslaget som dreier seg om tiltak i skog.

Trykk på dokumentet for å lese hele saken: