Kommentarer til foreslåtte utvidelser av Løkenes og Skaugumåsen NR