Kommunestyrevalg og valg til bydelsutvalg 2019 

Les hele valgsaken fra det siste nummeret av Grevlingen her, med utdypende svar og appeller fra partiene!