Krever flere og bedre sykkelveier i ny sykkelplan for Oslo

Naturvernforbundet i Oslo sør krever raskere gjennomføring og bedre kvalitet på sykkelveiene i vår høringsuttalelse til forslaget om ny plan for sykkelveinettet i Oslo kommune. I forslaget fra administrasjonen er det foreslått å anlegge 80 km ny sykkelvei fram til 2025. Det vil si 8 km sykkelvei i året. Få tiltak er foreslått i bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand. Det synes vi er for dårlig.

Naturvernforbundet ønsker en mer ambisiøs plan, og mener 80 km kan være gjennomført innen 2020. Vi trenger en tilrettelegging som gjør at det føles og er trygt å sykle i Oslo, også for barn som sykler alene. Hovedregelen må være at sykkelveiene er fysisk adskilt fra biltrafikken. Det må raskt gjennomføres midlertidige tiltak, som reduserte fartsgrenser og fartsdempende tiltak, for å gjøre det tryggere å sykle mens vi venter på nye og bedre sykkelveier.  

I tillegg har vi kommentarer til enkeltstrekninger som vi mener er viktige i våre bydeler og tar opp utfordringer i de delene av bydelene vi kjenner best.