Kritisk til kunstsnøanlegg

Oslo kommune og Tryvann Vinterpark har søkt konsesjon til å tappe mer vann fra Sørkedalselva for å produsere snø til skianleggene i Holmenkollen og Tryvann. Naturvernforbundet i Oslo Vest er kritisk til søknaden, og mener de planlagte anleggene går langt utover det som er rimelig.

Naturvernforbundet er ikke motstander av et mindre alpinanlegg i Tryvannsåsen som er tilpasset Oslobefolkningens behov, og at det arrangeres Holmenkollrenn i fremtiden. Forutsetningen er at de naturgitte forhold i fremtiden tilsier slike aktiviteter.

– Forventet klimautvikling gir grunn til å frykte at denne forutsetning svikter. Det nytter ikke å kompensere for dette med slik ressurskrevende snøproduksjon, sier leder i Naturvernforbundet Oslo Vest, Eystein F. Husebye.

Uttalelsen kommenterer også følgende punkter:
– Naturlandskapet vil forringes av synbare overføringer for strøm og vann
– Synlige og støyende snøkanoner med kulde- og iståke i et populært turområde
– Kunstig snø lager et kompakt islag som smelter senere på våren og skader mikroorganismer og vegetasjon
– Konsekvenser for tilstøtende vassdrag
– Store energiressurser vil gå med til drift av snøkanonene, heiser og belysning

Høringsuttalelse kunstsnøanlegg