Kultur for natur – en festival for naturen

Kultur for Natur festival! Musikk, poesi, foredrag, appeller, treplanting og barneaktiviteter.