Kulturenga på Gjettumbråtan

NiBs styremedlemmer og medhjelpere har slått enga hvert år siden 1998. Enga slås for å reetablere det tidligere plantesamfunnet til en blomstereng. Av sjeldne planter som finnes på enga kan nevnes maria nøkleblom og orkideene grov nattfiol og breiflangre.

Kulturenga ligger på sydøst-siden av Kolsås i Kolsås-Dælivann landskapsvernområde. Du finner den 4-500 meter nord for P-plassen øverst i Toppåsveien, bare litt høyere i terrenget enn parkeringsplassen.

Biolog Hilde Friis har laget en kort rapport om floraen på Gjettumbråtan, basert på en floristisk undersøkelse sommeren 2005. Rapporten kan leses her.

Botaniker Anders Often har gjort en floristisk undersøkelse i juni 2012. Rapporten med funnene kan leses her.

Bilder fra Gjettumbråtan kan sees på NiBs Picasa-webalbum:

  • bilder tatt i juli 2010 kan sees her
  • bilder fra slåtte- og rakedugnaden 8-10. august 2011 kan sees her
  • bilder fra slåtte- og rakedugnaden 23-25. juli 2012 kan sees her
  • bilder fra slåtte- og rakedugnaden 12-14. august 2013 kan sees her
  • bilder fra slåtte- og rakedugnaden 6. og 11. august 2014 kan sees her
  • historiske bilder fra Gjettumbråtan, tatt av Magne Midttun, oppsynsmann i Kolsås-Dælivann landskapsvernområde på 1980-tallet er samlet her

Budstikkas omtale av slåtte- og rakedugnaden i 2014 kan sees her.

Noen historiske brosjyrer utgitt av Fylkesmannen i Oslo og Akershus:

  • Kolsås-Dælivann landskapsvernområde med plante- og dyrelivsfredninger og fire naturreservater, kan sees i PDF-format her
  • Kolsås-Dælivann landskapsvernområde med fire naturreservater i Bærum, Akershus, kan sees i PDF-format her

Oppdatert 2014.09.30.