Kurs i bruk av uteklasserommet for lærere

Bli med ut i skogen sammen med Oslo kommunes skogvoktere og NOA. Kurset er ca to timer langt, i variert skog sammen med skogvokter. Det blir formidlet om kulturminner, naturlandskap, historier og tips om hvordan man kan bruke uteklasserommet i alle fag. Du blir kjent i marka og får en turløype du kan gå med elevene senere.

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) inviterer til inspirasjonsdag i skogen! 

Tilbudet er gratis for lærere i Oslo og Akershus: NOA takker Den naturlige skolesekken for støtten.

Kurset er en ca to timers tur i variert skog sammen med skogvokter. Det blir formidlet om kulturminner, naturlandskap, historier og tips om hvordan man kan bruke uteklasserommet i alle fag.

NOA utvikler også kartforslag til turrunder man kan ta i nærskogsområder både i Lillomarka, Østmarka og Nordmarka, i tillegg til grøntområder i byen. Vi har en rekke kart tilgjengelig, men utvikler nå også turforslag som er kortere og som følger ruter skogvokterne ofte følger for at man kan repetere turene. Hver gang man går en tur oppdager man noe nytt, noe mer og forståelsen for og av naturen og skogen vokser.

Se våre allerede eksisterende turkart.

Lærerkurs i Lillomarka

26.april kl. 14.00 – 16.00: Oppmøte: Tonsenhagen bussholdeplass. Turleder: Håvard Pedersen.

Lærerkurs i Østmarka

9.mai kl. 14.00 – 16.00: Oppmøte Skullerudstua. Turleder: Øystein Skjær Kolseth.

Meld dere på kurset til: siri@noa.no

Bilderesultat for lillomarka

”Uteskole gir på en praktisk måte skolen muligheter for å knytte bedre forbindelse mellom elevenes erfarte verden og skolens faglige innhold. Uteskole representerer et viktig og nødvendig erfaringsbasert korrektiv til denne abstrakte framstilling.”  Arne Nikolaisen Jordet. Hentet fra www.natursekken.nowww.natursekken.no