Kurs i gammelskog

Etter fjorårets suksess holder vi to kurs også i år i registrering av gamle skogarter. Helgen 24.-26.08 og helgen 7.-9.09 blir det igjen mulig å lære mer om gammelskog og rødlista arter. Bli med. Fortsatt noen få plasser ledig.

Det er fortsatt ledige plasser 🙂

Etter suksessen i fjor arrangerer igjen to helgekurs kartlegging av de østlandske gammelskogene. Dette kurset blir tilpasset for markatravere og naturinteresserte, men kurset 7-9 september blir mer tilpasset for de med naturfagligbakgrunn.(Kurs i kartlegging av gammelskogene i marka (Naturfaglige)) Vi vil gå gjennom det samme begge kursene så passer ikke datoen på kurset for din bakgrunn, er det bare å melde seg på det andre.
Vi kommer til å fokusere på artene som er indikatorer på verdifull gammelskog og skogstrukturen som kan indikere at vi vil finne disse artene. 

Kurset har en teorikveld inne med et foredrag av Marit Lie som er professor i skogøkologi på NMBU. Kvelden vil være i Naturvernforundet sentralt sine lokaler i mariboesgate 8 og to feltdager med biologer på Finnerudseter i Nordmarka, hvor det også er overnatting. Etter denne kurshelgen vil det bli satt opp flere frivillige kartleggingshelger og dager, der vi ønsker at så mange som mulig kan bli med. Vi vil gjerne at du kan delta på minst tre dager i felt. Vi kommer til å sende ut disse dagene på mail og på vår facebookgruppe Redd gammelskogen. Vis du deltar på kurset og tre kursdager får du et kursbevis. 

På kurskvelden vil det bli servert mat før vi begynner og frukt i pausene. Lørdag blir det felles kjøring til en parkeringsplass like ved finnerudseter og det blir en felles middag. Om du har allergier eller andre matpreferanser kan du skrive det i påmeldingsmailen. 

Om du ønsker å delta kan du sende en mail til erik@noa.no merket «Påmelding 24-27.08». Det er et begrenset antall plasser og kurset er graits.