Kurs i registrering av eventyrskog / friluftslivsområde

Div. kart og dokumenter til kurset

Oversikt- og detaljkartDokumentLast nedStørrelse Oversiktskart hele området Oversikt 1,2M Delområde syd Syd 1,3M Delområde nord Nord 1,3M                   Kartserie 1:4500 ØK og gml. skog 9,6M Kartserie 1:4500 Gml. skog og flyfoto 4,4M      

Spesielle kartutsnitt

DokumentLast nedStørrelse Aldersklasser oversikt  Alder 0,2M Tap av skog  Tap 0,3M Bekker og vann fra forslag til kommuneplan 2021 Bekker 0,5M Flyfoto 1948 Djupmyr Djupmyr 0,3M Flyfoto 1948 Fuglemyr Fuglemyr 0,3M Flyfoto 1948 Lier Lier 0,4M Flyfoto 1948 n. Svartputt Svartputt 0,3M Flyfoto 1954 Røyken Røyken 0,6M Artsdata og livsmiljø Arter 1,3M Eiendomsforhold Eiere 1M

Dokumenter fra tidligere verneprosesser

DokumentLast nedStørrelse Særskilt vern av friluftsområder i Oslomarka etter markaloven §11 Metodikk 9M Fylkesmannens tilrådning fire områder i Oslo mai 2013 Tilrådning 17, 9M Fylkesmannens verneforslag fire områder i Oslo 2013 Verneforslag 4,1M Forslag til skjøtselsplan Skjennungsåsen 2015 Skjøtsel 3,5M Forvaltningsplan Hauktjern 2015 Hauktjern 2,9M Reg. / evaluering Godbekken 2011 Godbekken 1,4M Reg. / evaluering Skjennungsåsen 2011 Skjennungen 1,7M Faktaark Spinneren Spinneren 0,9M