Kurs om lokale naturtyper lørdag 21. april

Jørn Erik Bjørndalen holder kurs i naturtyper og biologisk mangfold for NiAs medlemmer

Dette kurset holdes felles for lokallagene i Bærum og Asker. Se omtale av arrangementet på Bærums hjemmesider.

Kurset holdes lørdag 21/4  kl. 11-17, på Lilløyplassen naturhus ved Oksenøya på Fornebu.

Påmelding: per e-post til bpbr@online.no innen fredag 30. mars.