Kveldsmøte om bymiljø 29. sept

NOA ønsker å bli like gode på bymiljø, som vi er på Marka-saker. Derfor inviterer vi til oppstart av et arbeid om bymiljø-tema, for alle som ønsker å bidra til å gjøre Oslo til en miljøvennlig by som det er godt å leve i.

Markaloven er en viktig seier for NOA som sikrer friluftsområdene og gir rammer for byens utvikling. Hvordan kan vi utvikle en miljøvennlig by innenfor dagens byggesone? Hvordan kan NOA forsvare de grønne lungene i hovedstaden? Hvordan bør samspillet med nabokommunene være?

Tid: Tirsdag 29. september 2009, kl. 18.00 – 21.
Sted: Kantina til ACTIS i Torggt. 1.

Alle som ønsker å bli med på NOAs bymiljøarbeid er velkomne!

Les også om byvandring med fokus på byutvikling 17. september.