Kveldstur i Sørkedalen

Av Georg Reiss, Naturvernforbundet Oslo Vest

Sørkedalen er et av Oslos fineste og mest varierte turområder. Her finner du et kulturlandskap som har sett ut slik i flere hundre år. Omkranset av skoger som også bærer preg av menneskenes bruk gjennom tidene. Denne turen kommer innom noen av de fineste områdene i Sørkedalen. Nært til bebyggelsen, men med partier hvor du har følelsen av å være i villmarken.

Turen kan gåes hele året så sant det ikke er snø. Men finest er den i mai/juni, med lange, lyse kvelder, markblomster og fuglesang. Og aftensolen vil følge deg på hele turen.

Ta 41-bussen fra Røa til Sørkedalen skole. Stikk gjerne innom landhandleriet hvor du finner en av Oslos hyggeligste og beste kaféer.

Vi følger Zinoberveien et lite stykke, krysser først Heggelielva og litt senere Langlielva. Disse elvene møtes her, derav gårdsnavnet Åmot. Vi går inn på Sakariasveien som er bilveien til Finnerud og Kikut. Godt oppe i bakkene deler veien seg, og vi følger Svartorseterveien til høyre. Veien følger bekken og vi kommer inn i et kulturlandskap som har vært driftet av mennesker i over 300 år. Vi går forbi velstelte Svartor Gård og ved enden av skigarden tar vi til høyre på en blåmerket sti. Stien går langs Setertjernet, og her er det fint å ta en rast. 
I et stikryss ved sørenden av tjernet tar vi en blåmerket sti til høyre, skiltet Smedstua. Nå går vi over Grøttumsflaka og ned til Grøttumgårdene og Smedstua, som er av de eldste gårdene i dalen. I de bratte kleivene ned dalsiden ser vi at stien er murt opp og tilrettelagt. Her ble det kjørt tømmer med hest om vinteren. 
Vel nede møter vi en grusvei som kalles Ringebuveien. Den går opp til en hytte oppe på Ringeriksflaka. Vi følger veien noen hundre meter sørover, til det tar av en blåmerket sti til høyre. Dette er også et hestetråkk, men etter 75 meter skiller de lag. Vi følger den blåmerkede stien opp langs Grøttumsbekken til en klopp. Stien tar oss ut på kanten mot dalen, og vi kan nyte utsikten mot Sørkedalen og åsene rundt nesten hele resten av turen. Rett nord for Ringerikstjern møter vi enn annen blåmerket sti. Vi følger den til høyre, skiltet Bakk hpl. Etter noen hundre meter kommer du til et stikryss. Vil du bade i Ringerikstjern, går du ned til venstre. Følger du den blåmerkede rett fram går du langs Ringerikstjern og ned til Bjelkerudveien. Stien til høyre er ikke merket, men du kommer fram samme sted. Den tar deg igjen ut på dalsiden og her kan du nyte de siste solstrålene.

Vel nede på veien går du ned på Zinoberveien, sørover forbi Ringerike Gård, Wyllerveien til høyre over Sorka, og bort til bussholdeplassen i Sørkedalsveien. Husk at bussene bare går en gang i timen.