La jordet være jorde – publisert i Budstikka 24. mai 2016

Aud Karlsrud og Finn Otto Kvillum, begge styremedlemmer i NiB har sendt et innspill til Budstikka om jordene ved Øverland gård. Del 2 av artikkelen kan leses her.

Oppdatert 2016.05.29.