Lærerveiledning: geologibakgrunn

Geologibakgrunn, Gjønnes

Området denne naturstien ligger i er – geologisk sett – en del av Oslofeltet. Berggrunnen her er blitt dannet for mange millioner år siden. En god innføring i områdets geologiske historie kan du få ved å gå turen fra Sandvika til Kolsåstoppen (evt. fra Gjettum til Kolsåstoppen). Langs denne turen går du forbi bergarter fra en stor del av den geologiske historien i Oslofeltet. Det gir også en utsikt over mye av de lavereliggende åsene i Bærum (fra kysten Sandvika-Lysaker og inn til foten av Kolsås). Det er i dette området denne naturstien befinner seg. Disse områdene består av gammel havbunn. Bergrunnen er lagdelt og består av kalkstein og leiskifer. Har du sett at fjellknausene har hvite og grå striper når du bader på Kalvøya? Den er også en del av dette området.

Fra denne bergrunnen igjen dannes det god og næringsrik jord. Det er derfor området både har god dyrkningsjord for landbruk og en rik og variert flora. Som Ramsløk og trollbær vi finner her. Det er ikke alle steder vi finner dem!!

Og tenk på Kolsåstoppen! Visste du at bergarten vi finner der, rombeporfyr, kun finnes der, i Øst-Afrika og i Antarktis?

Geologibakgrunn, Kolsås

Navnet Kolsås kommer av kol (kull) og ås. Kolsås har to topper: Kolsås, Nordre (387 moh.) og Kolsås, Søndre (342 moh.). Mellom toppene ligger det idyllisk lille Sætertjern.

Kolsås har en svært spesiell geologi. Geologisk er Kolsås en del av Oslofeltet, som ble skapt etter at jordskorpen sprakk opp for 300 millioner år siden og sank enkelte steder så mye som 1500 m ned i jorda. Der nede var det magmakamre. Denne magmaen strømmet mot overflaten, men før magmaen nådde overflaten ble det felt ut krystaller av feltspat. Massen ble slynget ut sammen med magma og smelten som var rundt, og størknet. Dette størknede massen kalles porfyr. Det spesielle med porfyren på Kolsås er at feltspatkrystallene har form som romber, noe som har gitt porfyren navnet rombeporfyr. Rombeporfyr og finnes bare på Kolsås, i Øst-Afrika og i Antarktis. Toppen av Kolsås består av to størknete lavastrømmer. Under denne størknede lavaen er rombeporfyren.

 (Denne informasjonen om geologi er hentet fra: http://no.wikipedia.org/wiki/Kols%C3%A5s#Geologi )

Geologisk informasjon om området

Geologisk museum, Universitetets naturhistoriske museer og Botanisk hage, Oslo

Geologi med bl.a. link til: Geologisk kart over Oslofeltet

http://www.toyen.uio.no/geomus/geonett/index.htm

Turen til Kolsåstoppen turbeskrivelse med bilder:

http://www.toyen.uio.no/geomus/geonett/kolsaas/kolsaas.htm

Oppdatert 2011.03.19.