Landskap og lokal natur som grunnlag for identitet og velferd

Landskap og lokal natur som grunnlag for identitet og velferd

Om den europeiske landskapskonvensjonen: Hva handler den om og hvilken betydning har den hatt? Hva betyr natur for menneskenes velferd? Hvordan kan vår velferd styrkes gjennom aktiv deltakelse i å utvikle framtidens landskap.

Innleder: Morten Clemetsen, Institutt for landskapsplanlegging, UMB

Morten Clemetsen

Morten Clemetsen har følgende bakgrunn:

Landskapsarkitekt NLH 1988, Dr.scient samme sted 1994.Etablerte Aurland Naturverkstad i 1999 http://www.naturverkstad.no/
Ansatt ved ILP fra 2002. Undervisning i landskapsanalyse og landskapsplanlegging. Rådgiver for norske og svenske fagmyndigheter i metodeutvikling for landskapsanalyse og verdsetting. Medlem av regjeringens ekspertutvalg om vurdering av verdier av økosystemtjenester.

Presentasjoner:

Landskapet som arena for verdiskapning

Landskap i plan og foredraget landskapsanalyse – ulike metodar og tema

Telemarkskanalen som regionalpark