Leif Tronstads plass 7 , Viken hovedkontor, detaljregulering., Plan ID: 2021021

Naturvernforbundet i Bærum , NiB, ønsker å komme med noen merknader til denne store
utbyggingssaken i Sandvika Nord.

Vi er innforstått med at dette er en lenge planlagt sak , helt fra 2010, og at det er utført nøye
undersøkelser i planområdet før endelig vedtak i saken skal fattes. Men å bygge et høyhus
på 65 meter rett ved enden av Engervannet og ved Rønne elv er en stor inngripen på et
viktig naturområde. Les våre merknader her.