Les NOAs høringsinnspill til ny småhusplan her

Som følge av fortettingen i Oslo har byens natur og kulturminner lidd store tap. Byøkologigruppa i Naturvernforbundet i Oslo og Akershus har derfor kommet med et høringsinnspill der vi støtter en ny småhusplan som vi mener vil bidra både til bedre bomiljøer og bevare det biologiske mangfoldet bynaturen har.

Oslo kommunes sider for revisjon av småhusplanen finner du her.

Les hele høringsinnspillet her.

Les Celine Motzfeldt Loades og Svein Solhjells debattinnlegg i Dagsavisen her.