Ljå og rive gjør susen – publisert i bladet Skog nr. 5/12

Slåtten på Gjettumbråtan er omtalt i bladet Skog, utgitt av Norges Skogeierforbund. Her er faksimilen.

Oppdatert 2012.12.28.