Lokal veisaltaksjon i Ski får ringvirkninger – innbyggerinitiativ også i Troms

Det var en gang en innbygger i Ski som så seg lei på at store mengder veisalt hver vinter forårsaket store skader på vegetasjon, vann, biler og bygningskonstruksjoner. Han bestemte seg for å gjøre noe med saken. Og ble initiativtager til en lokal aksjon for å redusere bruken av veisalt. Nå er aksjonen i ferd med å få nasjonal karakter.

Høsten 2011 står veisaltaksjonens opphavsmann, Glenn Kullberg, bak to innbyggerinitiativ mot overdrevet veisalting i sin region. Innbyggerinitiativene leveres Ski kommune og Akershus fylkeskommune. I Ski stiller et samlet kommunestyre seg bak Kullbergs innbyggerinitiativ, og setter som mål å avvikle veisaltingen helt innen 2015:

http://www.oblad.no/nyheter/ski-slutter-med-veisalt-1.6655897

Kragerø kommune lar seg inspirere, og fremmer ønske om saltfritt sentrum vinteren 2012:

http://kv.no/nyheter/snorydding-i-sentrum-uten-salt-1.6625334 

I løpet av januar 2012 skal innbyggerinitiativ leveres både til Troms fylkeskommune og Nordreisa kommune. Se mediaomtale i avisen Nordlys:

http://www.nordlys.no/nyheter/article5868160.ece

Glenn Kullberg har god kontakt med initiativtager Persen i Troms. – Det er gledelig at aksjonen jeg startet i Ski og Akershus sprer seg videre, sier Kullberg. Og understreker at han svært gjerne deler sin kunnskap og sitt grunnlagsmateriale med dem som ønsker å starte innbyggerinitiativ der de bor. Glenn Kullberg kan kontaktes på e-post: glenn.kullberg@broadpark.no

Oppslutningen er stor fra yrkessjåfører og privatpersoner både på østlandet og i nord. Også politikere og ansatte i kommuneadministrasjoner rundt om i landet er i ferd med å få øynene opp for de omfattende følgeskadene veisaltingen faktisk medfører. Kan veisalting i visse tilfeller betegnes som organisert miljøkriminalitet?

Akershus fylkeskommune vil antagelig behandle saken i februar. 

I Sverige har man lenge vurdert veisaltets positive effekter opp følgeskadene. Ca 50 svenske kommuner har fattet vedtak om å redusere veisaltingen til et minimum – mange er også helt saltfrie.