Lokalisering av «Avtjerna stasjon» må skje på grunnlag av en åpen og demokratisk planprosess basert på nøytralt framskaffet helhetlig kunnskapsgrunnlag og konsekvensutredning

Bærum Natur- og Friluftsråd har skrevet dette brevet til Jernbaneverket, som støttes av Naturvernforbundet i Bærum. Uttalelsen kan leses her i PDF-format.

Oppdatert 2016.01.11.