Lov for bymarker kommer med regjeringsskifte!

Friluftskonferansen 2005 ga betydelig politisk avklaring: Blir det regjeringsskifte, får vi en lov for bymarker! NOAs kampsak de siste 30 årene er nærmere realisering enn på lenge!

Vinteren 1998 overleverte NOA et opprop til Statsminister Bondevik undertegnet av 100 organisasjoner med mer enn 500.000 medlemmer, med krav om innføring av en egen lov for bymarker. Utfordringen ble i 2000 også sendt til daværende Statsminister Stoltenberg. Sistnevnte har nå kvittert med å programfeste en bymarklov i APs program. Det samme har SV, og SP har varslet at de vil støtte forslaget. Veien ligger åpen. Så gjenstår det å fylle loven med et tilstrekkelig innhold …..

Om NOAs arbeid med Bygdøy

Forslag til lovhjemmel for bynasjonalparker

NOAs historie og «skryteliste»

Fakta om NOA