Luking av gravbergknapp på Brønnøya søndag 16.oktober