Luking av kanadagullris

kanadagullris

Bli med å luke kanadagullris i Bjerkås naturreservat.

Oppmøte: Uno-X bensinstasjonen ved innkjøringen til Eternittveien i Slemmestad

Arrangerers av Botanisk forening, les mer om dugnaden her.

Servering etter endt dugnad!

Kontakt: Svein Olav Drangeid eller tlf 918 09 264