Lukkede bekker som bør åpnes

Bærum Natur- og Friluftsråd, Naturvernforbundet i Bærum og Skui Vel har sendt dette innspillet til politikerne og administrasjonen i kommunen:

Lukkede bekker som bør åpnes

Oppdatert 2013.11.29.