Lyst til å lage dine egne kart? Bli med på kurs i kartprogrammet QGIS

Også i år arrangerer NOA startkurs i kartprogrammet QGIS (fritt og gratis kartprogram). For at deltakerne virkelig skal lære seg programmet, satser vi på fire kurskvelder, med grundig innføring i de elementære egenskapene til programmet, og en god del øvelse for å få teknikken innøvd.

Også i år arrangerer NOA startkurs i kartprogrammet QGIS (fritt og gratis kartprogram). For at deltakerne virkelig skal lære seg programmet, satser vi på fire kurskvelder, med grundig innføring i de elementære egenskapene til programmet, og en god del øvelse for å få teknikken innøvd.

Kurskveld 1: Import av shapefiler og wms-tjenester, og informasjon om hvor disse finnes. Egenskaper og egenskapstabeller. Alle lager sitt eget QGIS-prosjekt for videre bruk, med alle ønskelige lag. Kartografi. Presentasjon av kart med ulike lag og layout.

Kurskveld 2: Digitale kartdata kan også brukes i analyser, og denne kvelden vil vi utføre arealberegninger ved bruk av QGIS. Grunnleggende GIS-verktøy som buffer og clip vil bli gjennomgått.

Kurskveld 3: Innlasting av koordinater fra tabell. Presentasjon av punktdata. Georeferering av papirkart/pdf-filer inn i kartverktøyet.

Kurskveld 4: Vektorisering av hogstmeldinger. Kobling av eksterne data til en figur (fra excel til egenskapstabell). Hogstmeldingene skal legges inn på en mobil enhet (smarttelefon/pad) slik at man enkelt kan se hvor i terrenget hogsten er planlagt når man selv er på befaring ute i felt. Reell øvelse med hogstmeldingene. Når hogstmeldingene er vektorisert kan de brukes i geografiske analyser.

Tid: Kurset går av stabelen 21., 25., 27. og 28. november. Kursleder vil være behjelpelig med tekniske problemer fra kl. 17:00, kurset starter kl. 18:00.

Pris: Kr 400,-

Utstyr: Deltakerne må selv ha med bærbar PC (helst Windows) med installert program.

Begrenset antall deltakere. De som er, eller ønsker å bli aktive i NOA vil bli prioritert. De som får plass får beskjed pr mail i uke 46, med informasjon om nedlasting av programmet.

Påmelding til noa@noa.no innen 11. november.