Maridalen – Et vernet landskap

tre

Oppmøte: Kl. 17.00 på Hammeren. (Buss 51).

Turleder: Christian Børs-Lind, rådgiver i Naturvernforbundet, tlf 905 77 182

Maridalen – Et vernet landskap

Om Maridalens historie, ett av de sju viktigste kulturlandskapene i Norge. Om kampen for vern og mobiliseringen mot golfbaneplanene. Med vernet i 2001 ble NOAs visjon om en vernet korridor fra fjord til «fjell» i Oslo en realitet. Gjennom middelalder ruinene på Hovedøya, Akerselva med sine kulturhistoriske industrimiljøer, Maridalens agrarhistoriske kulturlandskap og videre inn i gammelskogen med Mellomkollen ble naturreservatet komplett.