Markagrensen – skremmende mangel på kunnskap – publisert i Budstikka 16. juli 2016

Budstikka publiserte et innspill av Bjørg Petra Brekke, styreleder i NiB, som svar på en Budstikkaleder som handlet om boligbygging i Markas randsone. Del 2 av artikkelen kan leses her.