Markagruppa

Vil du jobbe for bevaring og beskyttelse av Oslomarka, Markaloven og Markagrensa?

Markagruppa jobber med systematisk registrering av biologisk mangfold og opplevelsesverdier i Marka, og for at revisjonen av Markaforskriften harmoniserer med Markalovens formålsparagraf og markaorganisasjonenes krav til forbedringer. Til tross Markaloven trues de siste naturskogene av skogbruket, og arbeidet for vern og bevaring er viktigere nå enn noen sinne. 
Markagruppa jobber aktivt for å stanse hogst i verdifulle skogområder og å dokumentere brudd på lovverk og miljøstandard. 

For mer informasjon om hvordan du kan bidra og hvordan vi jobber, ta kontakt med Bjørn Faafeng: bjanfa@gmail.com