Markaorganisasjonenes krav til en ny lov om bymarker

Faste grenser, friluftsliv og naturopplevelse i sentrum for forvaltningen, vern av områder av hensyn til friluftsliv og en helhetlig, samordnet forvaltning som omfatter alle virksomheter og alle sider av forvaltningen av bymarkene, også skogbruk o.a. næringsvirksomhet. Dette var Markaorganisasjonenes krav til Miljøvernministeren på møtet om en lov om bymarker på Solstua denne uka, framført av NOAs Gjermund Andersen.

Vi trenger en bymarklov som

· gir varige, sikre grenser mot utbygging

· sikrer Markas kvalitet for friluftsliv og naturopplevelse

· gir adgang til å frede områder for friluftsliv

· samler alle sider av forvaltningen i ett regime

– herunder skogbruk o.a. næringsvirksomhet

Dette er Markaorganisasjonene i Oslo sitt krav til miljøvernministeren når det gjelder den nye lovens innhold. Kravene er de samme som ble reist av 9 landsdekkende og 80 regionale/lokale orgaisasjoner i et opprop til Statsminister Bondevik i år 2000, og som også ble sendt hans etterfølger året etter.

Oslomarka er nærturområde for 1/4 av landets befolkning, men utgjør ikke mer enn 0,4% av arealet. Området er landets viktigste for friluftsliv.

Ja, jeg vil gjerne bli medlem for å støtte dette arbeidet!