Matematikk – 1. klasse

Addisjon og subtraksjon

Når du har laget mengder og blitt litt kjent med tallene, kan du fortsette med å legge til og trekke fra. Det er da mye morsommere å lære om pluss og minus når en er ute i det fri!

Øv addisjon med å legge gjenstander inn i menderingene. Start med 4 blåbær. Spis 2 og plukk tre nye som du legger i mengden! Hvor mange har du i ringen da? Hvis du spiser tre bær til har du da spist flere eller færre bær enn Petter som først spiste et og så fire?

Elevene kan eksprimentere videre alene eller i små grupper.

Øv subtraksjon ved å ta bort gjenstander fra mengderingen.

Fritt etter OOF

Antallsoppfatning

Strek opp en mengde-ring og legg noen blader i. Hvor mange blader er i ringen din? Klarer du å lage en med 3 og en med 8 og en med 5? Eller hvor mange ”lønne-neser” kan du sette på nesen samtidig? Er det andre ting du kan telle og lage mengder av? Kongler kanskje? Eller tyttebær om høsten? Så kan du spise dem når du har vist læreren det riktige svaret! Klarer du å lage menger med alle tallene opp til ti? Kanskje noen klarer noen å lage 20-mengde og 30-mengde til og med!

Fritt etter OOF

Geometriske figurer

Tegne sirkler, trekanter, firkanter i sanden i fjæra, i snø o.l. Tegne med kritt på asfalterte områder eller legg blader eller kongler ut til de formene du ønsker. To og to elever får en figur de skal tegne/lage. Etterpå går parret rundt og ser på alle figurene og forteller hverandre hva slags figur som er tegnet der.

Har man tid kan de få lege sisten etter på og å bytte på om det er fritt i sirkler, firkanter eller trekanter.

Fritt etter OOF

Lengde, vekt og tid

Gå i et skogsområde (f.eks. Søråsenskogen): Finn det høyeste, det korteste, det nest høyeste treet

osv. Finn det tykkeste, det tynneste, det nest tynneste treet osv.

Finn en stor stein, en liten stein, en tung stein, en lett stein osv. Sammenligne flere steiner. Hvilken veier mest? Hvilken er lettest?

Tenk deg en løype tvers over parken i natursti-området. Hvor fort klarer du å løpe denne løypå? Fortere enn Petter? Læreren kan ta tida i hele minutter.

Fritt etter OOF

Rekketelling og ordenstall – øvelse og lek

Stille elevene på rekke. Hvem står først? Hvem står på andreplass? Tredjeplass? Fjerdeplass? Osv.

Spørsmål som kan stilles: Hva ligger først? På andre plass? Tredje plass ? osv. Når ordenstallene begynner å sitte når de sies i rekkefølge kan en bytte om på rekkefølgen: femteplass? Åttende plass? 20. Plass? 4. Plass?

Pek også på en i rekka og spør hvilken plass eleven er på.

Er alle med? Har alle fått med seg poenget? La forskjellige personer gi svaret hver gang, eller la dem skrive svarene ned og rette hverandres oppgaver.

Det samme kan øves ved å samle ting vi finner i naturen; steiner, blad, skjell, pinner.

Elevene kan også trene på dette i grupper og det kan brukes som ekstra-oppgave for noen elever.

Fritt etter:

Friluftsrådenes Landsforbund

Salten Friluftsråd

2000

Sortering av gjenstander

Samle blader av samme form, men forskjellig størrelse. Legge bladene etter

størrelsen, begynne med det minste, avslutte med det største. Etterpå begynne med det største, avslutte med det minste. Det samme kan utføres med kongler, skjell, pinner, steiner.

Samle blader av forskjellig størrelse og form. Samtale/diskutere etterpå forskjeller og likheter.

Samle steiner med forskjellig tyngde. Sortere etter tyngde; tyngst først, avslutte med den

minste. Etterpå begynne med den letteste osv.

Fritt etter OOF