Matematikk – 3. klasse

50-leken

Utstyr: Lapper fra 1 til 50 med plastmapper utenpå, tau og 3-4 terninger med litt størrelse på.

Område: Skog.

Årstid: Hele året.

Gjennomføring: Bak på omtrent halvparten av lappene er det festet ulike oppgaver. Det kan være ulike repitisjonsoppgaver fra hvilket som helst fag eller praktiske, fysiske oppgaver, men de må ikke ta for lang tid å gjennomføre. Ungene deles inn i lag på 3-5 personer. Leken starter med at alle får slå terningen, og så er det klar–ferdig-gå! Lagene starter å lete etter det tallet som terningen viste. Bjørns lag fikk terningkast 4, og Bjørn finner lappen med 4 på. Han kaller på gruppa si med et lokkerop, en dyrelåt eller kanskje en huskeregel for fuglesang? Bjørn immiterer gulspurven: «1-2-3-4-5-6-syyyyyyyv!», og gruppa hans kommer stormende. De snur lappen, men det er ingen oppgave på baksiden. De løper samlet bort til terningene, slår på nytt og får 3. 4 + 3 = 7, og de skal lete etter lappen som det står 7 på. Ingeborg finner lappen på et tre, immiterer gulspurven for å kalle på de andre, snur lappen, og ser at det er en oppgave der. Gruppa løser oppgaven sammen før de løper til terningene for gå slå videre. Første gruppe over 50 har vunnet!

Addisjon og subtraksjon.«Plukke poeng».

Utstyr: Små papplater i forskjellige farger. Kjegler eller bånd for å avgrense området.

Område: Skog.

Årstid: Hele året.

Gjennomføring: Papplater i forskjellige farger gjemmes på et avgrenset område; f. eks. 100 x 100m. Hver farge har et bestemt antall poeng. Lappene i de forskjellige fargene har ulikt antall. F. eks: Gule lapper; 30 stk, – 2 poeng pr. lapp. Grønne lapper; 10 stk., – 10 poeng pr. lapp, osv. De lappene det er lettest å finne, bør det være flest av, mens de lappene som er minst i antall og har mest poeng, er vanskeligere å finne. Barna kan være i grupper slik at hver gruppe legger sammen poeng ut fra lapper de har funnet innenfor et bestemt tidsrom; f. eks. 3-5 min. Det er også mulig å legge sammen poeng for hvert barn. Etterpå samles man og har hoderegning.

Areal og volum

Mange fine uteaktiviteter kan gjøres innenfor emnet «Areal og volum». Her følger

noen av dem.

Hvor mange steiner får plass i bøtta?

Bruke liter- og desilitermål ute. Måle vann, sand, snø, snø som smelter til vann osv.

Lag et areal med plass til f. eks. 10 barn.

Hvor stor flate må det være hvis 5 barn skal ligge ved siden av hverandre?

Hvor stor lavvo må vi ha hvis hele klassen skal ligge i den? Merk av flaten der lavvoen kan stå.

Bruke små sitteunderlag som enheter når vi skal sammenlikne flater, måle flater osv.

Hvor stor er egentlig en pyramide? Mål opp grunnflaten på fotballbanen.

Hvor mange barn er det plass til på benken?

Måle lengde og bredde på skolen, fotballbanen, lekeplassen o.l.

Friluftsrådenes Landsforbund

Salten Friluftsråd

2000

Ulven

Utstyr: 16 småsteiner; helst flate, 1 større stein. Pinne eller kritt til å tegne opp med.

Område: Liten flate med fast underlag.

Årstid: Hele året, men egner seg ikke så godt i snø.

Gjennomføring: Marker eller strek opp en ring; det er «ulvehiet». Ca. 30-40 cm fra ringen lager vi en større ring av 16 steiner; – «sauene». En større stein; – «ulven» -, plasserer vi i hiet. Nå kan leken begynne: Ulven skal ta sauene. Førstemann stiller seg i hiet og kaster ulven mot en etter en av sauene. De sauene som han treffer, legger han i hiet. De andre sauene er reddet. Man teller hvor mange sauer ulven har tatt, legger steinene på plass igjen, og nestemann kan kaste. Den som har flest sauer, har vunnet.

Det må markeres skikkelig hvor sauene skal ligge, slik at det blir likt for alle.

Hvorfor tar ulven sau? Tar ulven egentlig så mye sau? Statistikken viser at gaupe tar adskillig flere sau enn ulv.

Fritt etter Friluftsrådenes landsforbund