Medlemsmøte

NATURVERNFORBUNDET OSLO VEST
STED: Rom 1, (Festsalen), 2. etg. Samfunnshus Vest (Røa)  
Dato: Onsdag 25. januar 2023   
Tid: 17:30 – 18:45

MEDLEMSMØTE

NATURVERNFORBUNDET OSLO VEST

STED: Rom 1, (Festsalen), 2. etg. Samfunnshus Vest (Røa)  
Dato: Onsdag 25. januar 2023   
Tid: 17:30 – 18:45

Naturvernforbundet Oslo Vest omfatter bydelene Frogner, Ullern og Vestre Aker og har over 1500 medlemmer.

Vi ønsker å fortelle, både nye og øvrige medlemmer, om Naturvernforbundet og hva vi arbeider med lokalt. Vi ønsker også å ha dere med for å diskutere og foreslå hva lokallaget bør arbeide med i 2023.

Påmelding: oslovest@naturvernforbundet.no eller murphycolin11@gmail.com innen mandag 23. januar.

Etter medlemsmøte: Villmarkskveld med Arne Nævra, kl. 19:30, gratis inngang og åpent for alle.

Program

17:30   Naturvernforbundet: formål og oppbygging v/styreleder Colin Murphy

17:35   Arbeid i lokallaget v/styremedlem Jon Gudbrand Fliflet

17:45   Hva bør lokallaget arbeide med i 2023? Innledning v/styremedlem Dag O. Hessen 

18:45   Pause m/pizza

19:30   Villmarkskveld med Arne Nævra. Gratis inngang og åpent for alle

20:30   Slutt