Meget god oppslutning for NiL markeringen for å bevare Blåløypa på Haneborgåsen 15.06.19

Ca. 60 beboer fra nærområdet og flere lokale politikere stilt opp for Naturvernforbundets fellesgåtur på Haneborgåsen i Lørenskog den 15.06.19. Etter en orientering av Knut Edvard Helland, Lørenskog kommunaldirektør/teknisk sektor, gikk hele gruppen opp til det Gravrøysa, hvor det ble holdt mange appeller mot bygging av to meter bred og to km. lang grusvei i denne ganske lille skogen. Folk i byer og tettsteder trenger å kunne oppleve relativt uberørt natur, og å bevege seg i ulendt terreng.