Merknad til Oppstartdetaljreguleringsplan for Dumpa-området, Fornebu

Naturvernforbundet i Bærum (NiB) har en liten merknad til detaljreguleringsplanen for Dumpaområdet. Hele uttalelse jan du lese  her i pdf format