Merknader – ny adkomstvei nye boliger Berghoffveien

Varslingen om delvis ny og oppgradering av eksisterende privat gårdsvei på Frognergårdene som adkomstvei for planlagt boligfelt ved Berghoffveien

Les NiB sin støtteuttalelse her.