Merknader til forslag til planprogram for nytt friluftsområde ved Lagmannsholmen i Lysakerfjorden – planID 16/272016

NiBs og Bærum Natur- og Friluftsråds merknader til forslag til planprogram kan leses her i PDF-format.

Oppdatert 2017.05.13.