Merknader til planprogram for Fornebu – kommunedelplan 3 PlanID 2016014, arkivsakID 16/8446

Naturvernforbundet i Bærum har kommet med flere merknader til planprogram for Fornebu – kommunedelplan 3, PlanID 2016014, arkivsakID 16/8446. Du kan lese brevet her.

Opprettet 26.06.2018