Merknader til varsel om oppstart av detaljregulering Berghoff-Frogner gård

NiBs høringsuttalelse kan leses her i PDF-format.

Oppdatert 2017.09.09.