Merknader til varsel om oppstart av planarbeid ”Jarenlia”

NiBs merknader kan leses her i PDF-format.

Oppdatert 2017.05.13.