Miljøpolitisk arbeid i 2014

1.    Kommunale saker tilsendt, lest og behandlet i styremøte. Viktigst var:

•    Helse- og omsorgsplan for Lørenskog kommune 2015 – 2026
•    Detaljreguleringsplan 019 Fjellhamar sentrum Vest, oppstart planarbeid, utbyggingsavtale, planprogram. Styret sendte høringsuttalelse.
•    Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2014 – 2015. Fyldig høringsuttalelse sendt kommunen.
•    Kommuneplanen 2014 – 2025. Høringsuttalelse sendt kommunen
•    Lørenskog Vinterpark.
Uttalelser omkring områdeplanene er sendt tidligere.

2.    Annen korrespondanse, gjennomgang og drøfting. Informasjonsskriv.

•    Fyldig korrespondanse fra Norges Naturvernforbund og Naturvernforbundet i
      Oslo og Akershus i forbindelse med Naturvernforbundets 100-årsjubileum.
•    FNs Klimapanel, Synteserapporten 2.nov.2014.
•    Invitasjoner fra NNV og NOA til diverse møter og seminarer vedrørende sentrale arbeidsoppgaver.
•    Årsmelding fra Regionkontor Landbruk

3.    Annet arbeid.

•    Styret arrangerte «stands» 3 ganger, 26.april og 8.nov. på Metro kjøpesenter,
samt 31.aug. i forbindelse med «Losbydagene».
Formålet var publikumsinformasjon og medlemsverving. Styret er som før opptatt av å øke medlemstallet i Naturvernforbundet, og ønsker flere lokale aktive medarbeidere velkommen
•    Informasjon omkring Naturvernbevegelsen ved «kirkekaffen» i Skårer kirke 7.sept. Leder orienterte. Interessen var stor.
•    Deltakelse i utvidet styremøte i NOA 18.nov.
•    «Miniseminar» på Lørenskog bibliotek 4.sept. i anledning 100-årsjubileet. Fellesarrangement ved Kulturkontoret, biblioteket, NOA og vår lokalforening.
•    Informasjonsmøte 30.okt. på Losby Bruk vedr. skogsdriften og viltpopulasjonen. Leder deltok.
•    Fellesmøte i Fetsund for lokalforeningene på Nedre Romerike 20.mai. Leder deltok. Hovedtema: Vedtektsendringer for NOA, samt lokallagenes representasjon ved NOAs årsmøter.
•    Temamøte på Lørenskog Rådhus 23.sept. «Lørenskog – en grønn kommune». Program ved miljøvernsjef Bjørn Torp og miljøvernkoordinator Kari Westergaard Berg. Leder deltok.
•    Deltakelse i «RUSKEN-aksjonen 2014». Styret ryddet vårt tildelte veiområde mandag 5.mai.