Miljøverner hedret med pris – publisert i Budstikka 19. mars 2013

Faksimile av Budstikkas omtale av NiBs Miljøvernpris for 2012: se teksten i PDF-format.

Oppdatert 2013.04.10.