Møte i Markagruppa

Vil du jobbe for bevaring og beskyttelse av Oslomarka for naturen og det enkle friluftsliv?

Velkommen til neste møte i markagruppa: Tirsdag 25. oktober kl. 18.00 på Søndre Sandås, Sognsveien 231.

Markagruppa jobber med systematisk registrering av biologisk mangfold og opplevelsesverdier i Marka, og for at revisjonen av Markaforskriften harmoniserer med Markalovens formålsparagraf og markaorganisasjonenes krav til forbedringer. Til tross for Markaloven trues de siste naturskogene av skogbruket, og arbeidet for vern og bevaring er viktigere nå enn noensinne. 

Markagruppa jobber aktivt for å stanse hogst i verdifulle skogområder og å dokumentere brudd på lovverk og miljøstandard. 

For mer informasjon om hvordan du kan bidra og hvordan vi jobber, ta kontakt med Bjørn Faafeng: bjanfa@gmail.com