Møte i Markagruppa

Møte i NOAs Markagruppe. Sted: Vøienvolden