Myrslått ved Svensrud i Asker

Myrslått ved Gupuelva nord for Semsvannet

Tidspunkt: onsdag 17. august kl 18-21

Sted: Svensrud i Asker.

Via Holtsmarks vei og Tveiter kan man sykle nesten fram til myra.

Med bil: kjør til Sem og parker ved på utfartsparkeringen t.h. før NaKuHel, eller i starten av Holtsmarks vei ved Semsvannet. Det er mulig å gå begge veier rundt vannet (ca 30 min).

Fra NaKuHel følg veien til plassen Hajem. Videre langs turveien rundt plassen til du kommer til en inngjerdet slåtteeng (NiA). Følg blåmerket sti rundt enga og videre stien til høyre (mot nord), gå ca 300m. Kryss elva på en smal bro. Enga ligger tett ved elva, ca 100 m fram.

Fra P-plass i Holstmarks vei, følg denne veien til Tveiter. Gå/sykle rundt låven og følg vei (blåmerket et stykke) mot nord-øst langs jordene til husmannsplassen Svensrud. Slåtten ligger 100 m øst for Svensrud, gå rundt jordet.

Det vil bli myrslått så ta med støvler eller annet godt fottøy.

Arbeidet blir å slå myra med ljå og rake sammen gresset. Gresset blir lagt til side, og vi vil også rydde og klippe kratt i området.

Vi har noen raker, høygafler og ljåer, men ta gjerne med eget utstyr.

Les også forvaltningsplanen for Semsvannet landskapsvernområde (s. 96)

Alle interessert er velkomne!

Enkel servering.

Noen linker til slått: