Naturen som et abstrakt fenomen

Naturvernforbundets lokaler. Mariboes gate 8, 5. etasje

Varighet: 18:00 til ca. kl 20:00

«Det fremmedgjorte naturforholdet – og mulige utveier.» Vetlesen legger vekt på at førstehånds – sanselige, kroppslige – naturopplevelser er svært viktige når det gjelder å motivere til motstand mot pågående naturødeleggelse.

Innleder: Arne Johan Vetlesen, professor, UiO

Les et portrett på Universitas.no og en samtale om grunnlovens klima og miljøbestemmelse

Etiske sider ved vårt forbruk