Naturfilosofisk Seminar

Her ligger alle foredrag fra Naturfilosofisk Seminar avholdt i August.

Innledning ved leder Gjermund Andersen i Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA), og generalsekretær Maren Esmark i Norges naturvernforbund (NNV)

«Vindkraft på land – bremsene må på» ved tidligere kommunikasjonsdirektør i NVE, Sverre Sivertsen og sivilingeniør Nils Faarlund, Stiftelsen Norges Høgfjellsskole

«Naturens egenverdi» ved Dr. philos. og filosof Hans Kolstad

«FNs naturpanel, perspektiver og nødvendige tiltak» ved Graciela Rusch, medlem i FNs naturpanel og seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA)

«Miljø- og demokratiutfordringer ved vindkraftbeslutninger» ved forsker Lars H. Gulbrandsen, Fridtjof Nansens Institutt (FNI)

«Opprustning av gamle vannkraftverk – energigevinster» ved professor Leif Lia, Institutt for bygg- og miljøteknikk ved NTNU

«Energigevinster innen enøk i bygninger» ved direktør Tore Strandskog, Foreningen for elektroinstallasjonsbransjen i Norge (NELFO)

«Vindkraft og miljølovgivning» ved professor Ole Kristian Fauchald, Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo og forsker ved Fridtjof Nansens Institutt (FNI)